Ateik ir sek paskui Mane (2016 m. tikslai)

2016 m. sausio mėnesį Rytų Europos krašto prezidentūra kreipėsi į mūsų krašte gyvenančius Bažnyčios narius su žinia, pavadinta „Ateik ir sek paskui mane“. Lankstinukai su šia žinia buvo išversti į visas Rytų Europos krašto šalių kalba ir išdalinti Bažnyčios nariams.

Kreipimęsi į vietinius Bažnyčios vadovus ir narius sakoma:

„Pamaldžiai ieškojome, kaip galėtume labiau stiprinti ir plėtoti Bažnyčią visose Rytų Europos Krašto šalyse. Šiuo klausimu tarėmės su mūsų krašto septyniasdešimčių nariais, kuolų prezidentūromis, misijų prezidentais ir Paramos bendrijos, Merginų bei Pradinukų organizacijų prezidentėmis. Viešpats mums įkvėpė žinojimą, kad Bažnyčia šioje pasaulio dalyje klestės, jei augs mūsų tikėjimas, meilė ir vienybė, tiek pavienių narių, tiek šeimų ir skyrių. Tai mums, kaip Viešpaties žmonėms, taip pat suteiks didesnio džiaugsmo ir ramybės.

Pridėtame dokumente „Ateik ir sek paskui mane“ pateikiamas gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdys, kuris gali padėti mums susitelkti artėti prie Dievo ir mokyti kitus. Jis kyla iš Kristaus ir šiuolaikinių apaštalų bei pranašų mokymų. Kviečiame jus pasidalinti juo su visais nariais. Tikime, jog nariai, kurie nuoširdžiai priims čia paminėtus dvasinius įsipareigojimus, patirs daugiau ramybės, šviesos ir džiaugsmo savo gyvenime. Bažnyčia stiprės, o mūsų skyriai bus pilni meilės bei ramybės.“

Krašto prezidentūra taip pat išplatino trumpą vaizdo įrašą, kuriame aptaria pasiūlytus tikslus ir kviečia narius savo darbais artintis prie Viešpaties.

Vaizdo siužetą rasite mūsų svetainės vaizdo medžiagos tinklalapyje.