Ateikite pas Kristų (2017 m. tikslai)

Brošiūrą su Krašto tikslų apžvalga galite atsisiųsti čia.

Ištrauka iš Rytų Europos krašto prezidentūros kreipimosi:

 

Esame labai dėkingi už jūsų ištikimybę Viešpaties Bažnyčioje. Žinome, kad ir toliau tarnaudami Jam būsite Jo laiminami.

Kurdami šių metų planą pamaldžiai ieškojome, kaip galėtume labiau stiprinti ir plėtoti Bažnyčią visose Rytų Europos Krašto šalyse. Pasirinkome temą, panašią į praeitų metų. Siekiama, kad ši tema būtų įgyvendinama daugelį metų. Viešpats mums įkvėpė žinojimą, kad Bažnyčia šioje pasaulio dalyje klestės, jei augs tiek pavienių narių, tiek šeimų ir skyrių tikėjimas, meilė ir vienybė. Pridėjome du papildomus akcentus.  Pirma, manome, jog svarbu, kad taptume savarankiškesni. Antra, akcentuosime dešimtinės mokėjimo ir atnašų svarbą.  Tai mums, kaip Viešpaties žmonėms, suteiks daugiau džiaugsmo ir ramybės.

Pridėtame dokumente „Ateikite pas Kristų“ pateikiamas gyvenimo pagal Evangeliją modelis, kuris gali padėti mums susitelkti į artinimąsi prie Dievo ir vienam prie kito. Jis kyla iš Kristaus ir šiuolaikinių apaštalų bei pranašų mokymų. Kviečiame jus pasidalinti juo su visais nariais. Tikime, jog nariai, kurie nuoširdžiai priims čia paminėtus dvasinius įsipareigojimus, patirs daugiau ramybės, šviesos ir džiaugsmo savo gyvenime.  Viliamės, kad visi nariai priims kvietimą dalintis Evangelija su šiuo metu neaktyviais nariais ir nepriklausančiais mūsų tikėjimui.  Kviečiame jus tai padaryti iki šių metų spalio visuotinės konferencijos.  Jei tai darysime, Bažnyčia stiprės, o mūsų skyriai ir apylinkės bus pilni meilės bei ramybės. 

Meldžiame nuolatinių geriausių Dangiškojo Tėvo palaiminimų jums.

Nuoširdžiai jūsų broliai,
Rytų Europos Krašto prezidentūra