Pirmosios Prezidentūros žinia

  1. 2017 m. namų ir lankomojo mokymo žinios

    Kiekvieno mėnesio Pirmosios Prezidentūros žinias ir lankomojo mokymo pranešimus galima rasti LDS.org svetainės medžiagos Lietuvių kalba tinklalapyje, žurnalo Liahona skiltyje