Rytų Europos krašto žinia

 1. Šabo šventimas ir misionieriškas darbas

  Mūsų misija – tarnauti savo artimiems, t.y. Dangiškojo Tėvo vaikams. Paliudydami, kad Jėzus Kristus yra gyva Esybė, sugrąžinusi Savo Bažnyčią į žemę, jiems galime įkvėpti taip reikiamą viltį.

 2. Mormono Knyga – Dievo žinia

  Kokius nuostabius liudijimus apie Mormono Knygą mes girdime iš mūsų brolių ir seserų, kai jie pasakoja, kaip ši knyga pakeitė jų gyvenimą, į jų šeimas atnešė ramybę ir gerovę.

 3. Ateik ir sek paskui Mane (2016 m. tikslai)

  Krašto prezidentūros kreipimęsi „Ateik ir sek paskui mane“ pateikiamas gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdys, kuris gali padėti mums susitelkti artėti prie Dievo ir mokyti kitus.

 4. Ateik ir sek paskui Mane (vaizdo medžiaga)

  Dangiškasis Tėvas pažadėjo mus didžiai palaiminti, jei ateisime pas Jo Sūnų, Jėzų Kristų, ir seksime pranašų bei apaštalų patarimais.

 5. Evangelija keičia gyvenimą

  Viešpats nori atleisti mūsų nuodėmes, bet mes turime būti pasiruošę atgailauti ir norėti ateiti pas Jį.

 6. Vienos širdies ir vienos minties

  Pakvieskime visus, kurie buvo įskaudinti, sugrįžti, ir kai kas nors grįžta, elkimės su jais taip kaip sūnaus palaidūno tėvas: atlaidžiai, dėmesingai ir su meile.

 7. Antrasis didžiausias įsakymas

  Jėzus parodė tobulą pavyzdį savo gyvenimu ir mirtimi: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“

 8. Apmokėjimo dovana

  Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra ne tik žymiausias ir svarbiausias visos žmonijos istorijos įvykis, bet ir nuostabi mūsų Dangiškojo Tėvo ir Jo Viengimio Sūnaus dovana. 

 9. 2015 m. Šeimos namų vakaro savaitinis kalendorius

  Tai savaitinė planavimo priemonė, kurioje pateikiamos kiekvieno metų pirmadienio vakaro idėjos, įskaitant dvasinę mintį, citatas iš Raštų, šeimos žaidimo ar veiklos pasiūlymus ir receptus.