Naujausi straipsniai

  Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą.
  Kuo labiau atsiversime į Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją, tuo labiau jausime troškimą padėti sandoros keliu eiti ir kitiems, įskaitant savo šeimas, draugus ir kitus savo kvorumo ar klasės narius.
  Dabar prieinama ir nauja 2020 m. Evangelijos mokymosi medžiaga
  Palaiminimai ateina skirtingu metu, tačiau tie, kurie iš visų jėgų stengiasi būti ištikimi, galiausiai yra palaiminami.
  Ateisime pas Kristų, kai tapsime ir padėsime kitiems tapti tikrais Jėzaus Kristaus mokiniais
  Kokios mintys kyla mąstant apie šviesą? Ryškumas? Atradimai? Žinios? Viltis? Džiaugsmas? Šviesa turi daug reikšmių.
  Kaip mes, kaip Kristaus mokiniai, galime kasdieniame gyvenime geriausiai įgyvendinti didįjį pavedimą mokyti visas tautas?
  Birželio 22 d. Klaipėdoje vyko seminarijos amžiaus jaunimui skirtas renginys – pasibaigus mokslo metams seminariją lankęs jaunimas buvo apdovanotas diplomais.