1 diena: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

    Ar mažiau palaiminti įvertintų tai, ką jūs turite?
    Ar mažiau palaiminti įvertintų tai, ką jūs turite?
    Anonimiškai paaukokite kam nors, kas sunkiai suduria galą su galu.