Šeimos namų vakaro pamoka

  Šeimų stiprinimas per šeimos maldą

   | Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams

    

  Daina: „Šeimos malda“ (Vaikiškų dainelių knyga, 101: muzikažodžiai)

  Veikla

  Malda

  Šeimos narių paklauskite:

  • Ar kada nors didelėje minioje jautėtės vieniši?

  Papasakokite apie įvykį iš savo gyvenimo, kai jautėtės vieniši žmonių apsupty, tiek pažįstamų tiek nepažįstamų. Paprašykite vieną arba du šeimos narius papasakoti panašius nutikimus. Paklauskite:

  • Kodėl jautėtės vieniši, nors šalia buvo kiti žmonės?
  • Kas jus suartina su kitais?

  Apibendrinkite, pasakydami, jog žinojimas, kad kažkam rūpite, – jūsų problemos, pasiekimai ir rūpesčiai, – jus suartina su tais žmonėmis.

  Papasakokite apie įvykį, kai buvote tarp draugų ir artimųjų ir vis vien jautėtės vieniši. Galbūt turėjote problemą ir manėte, kad niekas nepadės, arba buvote susirūpinę dėl kažko, kas, atrodė, kitiems nerūpi. Pažymėkite, kad net ir tarp savo šeimos narių – tų, kurie jus labiausiai myli, – galima jaustis vienišam.

  Kiekvienam duokite po popieriaus lapą ir pieštuką. Paprašykite, kad visi lapus padalintų į du stulpelius. Tegu pirmajame stulpelyje jie išvardija bent penkis dalykus, praėjusią savaitę kėlusius jiems susirūpinimą arba nerimą. Jei reikia, pradžiai galite jiems duoti kelis pavyzdžius, tokius kaip kontrolinis darbas, draugų paieška mokykloje arba darbas naujoje darbovietėje. Tegu antrajame stulpelyje jie išvardija bent penkis dalykus, praėjusią savaitę teikusius jiems laimę. Surinkite sąrašus. Šeimos narių paklauskite:

  • Ar manote, kad kitiems šeimos nariams svarbūs jūsų surašyti rūpesčiai ir džiaugsmai?

  Parodykite jūsų surinktus sąrašus. Perskaitykite po vieną ar du dalykus iš kiekvieno sąrašo. Paprašykite šeimos narius atspėti, kas užrašė jūsų paminėtus dalykus. Atsirinkite tuos dalykus, kuriuos nebūtų lengva priskirti juos užrašiusiam šeimos nariui. Galite paklausti taip: „Kas iš mūsų praėjusią savaitę nerimavo dėl šios problemos?“ arba „Kuriam iš mūsų tai suteikė džiaugsmo?“

  Pasakykite šeimos nariams, kad yra kažkas, kas gali padėti jiems suartėti. Ir tai kažkas svarbesnio nei vien sužinojimas apie vienas kito rūpesčius.

  Ant stalo arba grindų padėkite apskritimo forma apkirptą paveikslėlį su Gelbėtojo atvaizdu. 

  Kristus

  | Atsisiųsti |
   

  Aplink tą paveikslėlį ratu išdėliokite šeimos narių nuotraukas. Parodykite, kad, artėdami prie Gelbėtojo, jie tarpusavyje taip pat artėja. Paklauskite:

  • Kaip artėti prie Gelbėtojo?
  • Kodėl mūsų artėjimas prie Gelbėtojo tiesiogiai veikia mūsų santykius su kitais?
  • Kodėl mes turime artėti prie Gelbėtojo?
  • Kodėl ne Jis pirmas artėja prie mūsų? (Žr. DS 88:63: „Artinkitės prie manęs, ir aš artinsiuos prie jūsų…“)

  Perskaitykite 3 Nefio 18:21. Šeimos nariams pasakykite, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kurį galime daryti kartu su šeima, norėdami priartėti prie Jo ir vienas prie kito, tai kartu melstis.

  Paklauskite:

  • Kodėl melsdamiesi kartu su šeima galime sulaukti pagalbos net tada, kai jos negalima gauti jokiais kitais būdais?

  Pabrėžkite, kad jei meldžiamės kartu dėl konkrečių problemų, Dangiškasis Tėvas gali parodyti mums tokius būdus padėti vienas kitam, kokių galbūt dar niekada nesame matę.

  Pasiūlykite jiems visą savaitę labai pasistengti melstis dėl šeimos narių rūpesčių. Prieš kiekvieną šeimos maldą galite pasikalbėti ir taip sužinoti apie poreikius ir rūpesčius. Galbūt bendra vakarienė labai tiks tokiems pokalbiams. Kitą šeimos namų vakarą aptarkite, ar tai suartino jūsų šeimą.


  Laikas šeimos maldai

  Kiekvienam vaikui parodykite teisingą kelią, kuriuo reikia eiti, kad ir jis galėtų prisijungti prie šeimos maldos. Tada nuspalvinkite paveikslėlį.

  Labirintas

  Vaišės: Arbūzas 

  Vaišės