Šeimos namų vakaro pamoka

  Tikėjimo skydas

   | Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams

    

  Giesmė: „Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu“ (Giesmės, 33: muzikažodžiai)

  Veikla


  „Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles“

  Efeziečiams 6:14–16
  Karys

  Perskaitykite Efeziečiams 6:10–13.

  Paklauskite:

  • Kodėl turime save apsaugoti?
  • Kaip galime „piktą dieną pasipriešinti“?

  Perskaitykite Efeziečiams 6:14–17. Surašykite visus Dievo ginklus ir ką jie simbolizuoja. Paklauskite:

  • Kuris Dievo ginklas yra pats svarbiausias? (Tikėjimo skydas, žr.16 eil.)

  Paaiškinkite, kad riteriai dėvi daugybę šarvų, tačiau kad ir kaip būtų apsaugoti, vis vien kažkuri vieta yra silpna. Priešas žino, kad radęs šią silpnąją vietą, jis gali nugalėti riterį.

  Paklauskite:

  • Kuo skydas skiriasi nuo kitų šarvų dalių? (Skydą galima judinti ir taip ginti silpnas vietas.)
  • Kuo tikėjimas panašus į skydą? (Juo galima „pridengti“ nuodėmių pažeidžiamas vietas arba dalykus, apie kuriuos dar nežinome atsakymo.)

  Perskaitykite ir aptarkite šią citatą iš vyresniojo Roberto D. Heilso iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo kalbos:

  „Liudijimas yra tikėjimo skydas, „su kuriuo būsite pajėgūs užgesinti visas ugningas nelabųjų strėles“ (DS 27:17)…

  Mūsų dienomis tie, kurie yra palaiminti liudijimu apie tiesą, turi tikėjimo skydą, saugantį juos nuo liepsnojančių priešininko strėlių iš kritikų ir pavyduolių rankų. Neleiskime kitiems sąlygoti mūsų ištikimybės ir paveikti mūsų liudijimą, o galiausiai ir mūsų amžinąjį išgelbėjimą“ (“The Importance of Receiving a Personal Testimony”, Robert D. Hales, October 1994 General Conference).

  Paklauskite:

  • Kas, pasak vyresniojo Heilso, pasitarnauja kaip tikėjimo skydas? (Liudijimas)
  • Kaip mūsų asmeninis tikėjimas padeda mums stiprinti vienam kitą?

  Perskaitykite šį prezidento Boido K. Pakerio, buvusio Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidento, teiginį:

  „Toks tikėjimo skydas gaminamas ne gamykloje, o namuose. […] Viso, ko mokome, galutinis tikslas yra suvienyti gimdytojus ir vaikus tikėjime Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad jie būtų laimingi namuose, užantspauduoti amžinojoje santuokoje, sujungti su savo protėvių kartomis ir būtų tikri dėl išaukštinimo Dangiškojo Tėvo akivaizdoje. […]

  Tėvo sukurtas planas numato, kad vyras ir moteris, vyras ir žmona, dirbdami drauge, kiekvienam vaikui individualiai pritaikytų tikėjimo skydą, užsegamą taip tvirtai, kad jo būtų negalima nei nuplėšti, nei pramušti tomis ugningomis strėlėmis. […]

  Bažnyčioje mes galime mokyti apie medžiagas, iš kurių pagaminamas tikėjimo skydas: pagarbumas, drąsa, skaistumas, atgaila, atlaidumas, atjauta. Bažnyčioje galime mokytis, kaip visa tai surinkti ir suderinti tarpusavyje. Tačiau pats tikėjimo skydo gaminimo ir suderinimo procesas priklauso šeimos ratui“ (“The Shield of Faith”, Boyd K. Packer, April 1995 General Conference).

  Paprašykite, kad kas nors nupieštų skydą. Sukarpykite jį dalimis. Visų paprašykite ant sukarpytų dalių užrašyti trumpą liudijimą. Lipnia juostele suklijuokite dalis ir klijais ant popieriaus jas vėl suklijuokite į vientisą skydą.

  Aptarkite, kaip kiekvieno šeimos nario tikėjimas gali sustiprinti kitų šeimos narių tikėjimą.


  Vaišės: Vaisiai ir sūris ant iešmelių

  Vaišės