planai

    2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į narius
    2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus