vadovų vizitas

    Vilniuje vyks Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Lietuvos apygardos konferencija.
    Prezidentas Nelsonas ragino narius džiaugtis gyvenimu ir patikino, kad tai yra įmanoma, jei nenukreipsime per daug dėmesio į gyvenimo sunkumus, bet žvelgsime į juos iš amžinosios perspektyvos.
    Spalio 21 d. Vilniuje lankysis Dvylikos Apaštalų kvorumo prezidentas Raselas M. Nelsonas
    Birželio 3–13 dienomis Rytų Europos krašto šalis aplankė Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys, apaštalas M. Raselas Balardas. Jį lydėjo kiti Bažnyčios vadovai.