vadovų žinia

    Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą.
    2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į narius
    2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus
    Renginio įrašas
    Viešpats žino mūsų potencialą ir niekada neprašo mūsų nešti daugiau, nei pajėgiame. Jo tikslas yra padėti mums tapti geriausiems, kokie tik galime būti.