Fiji

Naujausi straipsniai

Sekite pranašu

Melsdamiesi Dangiškajam Tėvui galime sužinoti, ar pranašų žodžiai yra teisingi. Klausydamiesi pranašo žinosime, kad jis kalba mums Gelbėtojo vardu.

Susipažinkite su naująja Paramos bendrijos prezidentūra

Pirmoji Prezidentūra paskelbė apie naują Visuotinę Paramos bendrijos prezidentūrą ir apie pakeitimus Visuotinėje Pradinukų organizacijos prezidentūroje.

Ramybės principų mokykitės iš Ramybės Kunigaikščio

Po visą pasaulį skleidžiame Jo nuostabią išgelbėjančią žinią – „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.“

​Bažnyčia rengia 187-ąją metinę visuotinę konferenciją

Šį savaitgalį pastarųjų dienų šventieji iš viso pasaulio dalyvauja 187-ojoje visuotinėje Bažnyčios konferencijoje.

Tikėjimas – tai pirmasis Evangelijos principas

Savo jaukius dangiškus namus palikome norėdami pažiūrėti, ar klausysimės vidinio troškimo pažinti Dievą.

Ateikite pas Kristų (2017 m. tikslai)

Tikime, jog nariai, kurie nuoširdžiai priims čia paminėtus dvasinius įsipareigojimus, patirs daugiau ramybės, šviesos ir džiaugsmo savo gyvenime. 

2017 m. namų ir lankomojo mokymo žinios

Kiekvieno mėnesio Pirmosios Prezidentūros žinias ir lankomojo mokymo pranešimus galima rasti LDS.org svetainės medžiagos Lietuvių kalba tinklalapyje, žurnalo Liahona skiltyje

2017 metų šeimos vakarų kalendorius

Naudokitės šiuo kalendoriumi planuodami šeimos namų vakarus. Jie palaimins ir sustiprins jūsų šeimą.

Mirė vyresnysis Briusas D. Porteris

​Apgailestaudami pranešame, kad, sulaukęs 64 metų, mirė Septyniasdešimties kvorumo narys, buvęs Rytų Europos krašto prezidentas, vyresnysis Briusas D. Porteris.

Pasitikime Kalėdas tarnaudami kitiems (Advento kalendorius)

Kiekvieną dieną iki Kalėdų dėmesį kreipsime į skirtingus Kristaus veiksmus ir siūlysime, kaip galėtume sekti Jo pavyzdžiu. Kviečiame prisijungti ir, planuojant savo kalėdinę veiklą, vadovautis svetainėje pateiktu planeliu.

Bažnyčia skelbia kalėdinę iniciatyvą „Apšviesk pasaulį“

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia visame pasaulyje ima švęsti Jėzaus Kristaus gimimą Kalėdų laikotarpiu skatindama žmones tarnauti kitiems. 

Nauja Bažnyčios šventykla Prancūzijoje

Pirmoji Prezidentūra paskelbė Paryžiaus šventyklos Prancūzijoje atvirų durų dienų, kultūrinio renginio ir pašventinimo datas. Tai pirmoji Prancūzijoje statoma šventykla.

Krašto prezidentūros žinia. Į atsivertimą vedanti atgaila

Atgailos procesas – tai ne vien prašymas atleisti už mūsų padarytas klaidas. Atgaila reikalauja tolesnių veiksmų. 

Bažnyčios aukščiausiosios valdžios atstovų apsilankymas Rytų Europos krašte

Birželio 3–13 dienomis Rytų Europos krašto šalis aplankė Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys, apaštalas M. Raselas Balardas. Jį lydėjo kiti Bažnyčios vadovai.

2016 metų spalio visuotinė pusmetinė konferencija

2016 m. rugsėjo 26 bei spalio 1–2 dienomis Solt Leik Sityje, Jutos valst., vyksta 186-oji pusmetinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Visuotinė konferencija.

2016 m. spalio žurnalo „Liahona“ numeris

Straipsniai ir veiklų aprašymai, kuriais galite remtis per šeimos namų vakarą, vadovų žinios, kiti straipsneliai – įžvalgos, apmąstymai ir patarimai

2016 m. spalio mėnesio namų ir lankomojo mokymo žinios

Didžioji pamoka, kurią galime išmokti mirtingame gyvenime, yra ta, kad kai Dievas kalba, o mes paklūstame, mes visada būsime teisūs

2016 m. rugsėjo mėnesio namų ir lankomojo mokymo žinios

Meilė yra tokia svarbi, kad Jėzus ją pavadino didžiausiu ir pirmuoju įsakymu ir sakė, kad ja remiasi visas Įstatymas ir pranašų žodžiai.

Helsinkio šventykloje lankėsi didžiausia grupė iš Lietuvos

Šiemet Helsinkio šventyklą aplankė didžiausia Bažnyčios narių grupė iš Lietuvos – daugiau nei 60 žmonių.

Meilė, ribos ir veiksmų laisvė

Su Viešpaties pagalba tėvai gali taikyti individualų priėjimą prie savo vaikų, kad padėtų jiems realizuoti visą savo potencialą.

Savaitės kalba | Rytoj Viešpats darys tarp jūsų nuostabius darbus

Toliau mylėkite! Toliau stenkitės! Toliau pasikliaukite! Toliau tikėkite! Toliau aukite! Dangus drąsins jus šiandien, rytoj ir per amžius.

Vilniuje koncertavo Brigamo Jango universiteto džiazo bigbendas „Synthesis“

Liepos 24-26 dienomis Lietuvoje Brigamo Jango universiteto muzikos fakulteto džiazo bigbendas „Synthesis“. Grupė surengė vakaronę Vilniaus susirinkimų namuose ir koncertavo V. Kudirkos aikštėje.

Ar elektroninės cigaretės yra gerai, nes tai ne tikro tabako cigaretės?

Prezidentas Boidas K. Pakeris, Dvylikos Apaštalų Kvorumo Prezidentas, mokė, kad Išminties Žodžio principai siekia toliau konkrečiai uždraustų dalykų.

Šabo šventimas ir misionieriškas darbas

Mūsų misija – tarnauti savo artimiems, t.y. Dangiškojo Tėvo vaikams. Paliudydami, kad Jėzus Kristus yra gyva Esybė, sugrąžinusi Savo Bažnyčią į žemę, jiems galime įkvėpti taip reikiamą viltį.

Nauji Bažnyčios susirinkimų namai Rygoje

2016 birželio mėnesį duris Rygoje atvėrė nauji Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios susirinkimu namai. Tai dviejų aukštų statinys su palėpe, nuožulniu stogu ir pagrindiniu akcentu – bokštu pastato centre virš pagrindinio įėjimo.

Savaitės kalba | Visuomet išlaikykite savo nuodėmių atleidimą

Su Viešpaties pagalba ir per Jo Dvasią, mokančią visko, ką turėtume daryti, mes tikrai galime būti palaiminti savo dvasinių galimybių realizavimu. Apeigos į mūsų gyvenimus įneš dvasinės paskirties ir galios, kai stengsimės užgimti iš naujo ir tapti Kristaus vyrais ir moterimis.

Savaitės kalba | Šeimos tarybos

Kai tėveliai pasiruošę, o vaikai klauso ir dalyvauja diskusijoje, šeimos taryba tikrai veikia!

Savaitės kalba | Gydantis atlaidumas

Kai stengiamės atleisti kitiems, taip pat atminkime, kad mes visi augame dvasiškai, tačiau esame skirtingo lygio. Lengva pastebėti fizinio kūno pasikeitimus ir augimą, tačiau sunku pamatyti mūsų dvasios augimą.

Vyresniojo M. Raselo Balardo patarimas

Vizito Rytų Europos šalyse metu vyresnysis Balardas kalbėjo daugeliu temų, bet jo pagrindinė tema buvo misionieriško darbo svarba Bažnyčios augimui visose Rytų Europos šalyse.

Savaitės kalba | Įsivaizduokite save šventykloje

Meldžiu, kad kiekvienas iš mūsų gerbtume Gelbėtoją ir pakeistume savo gyvenimuose tai, kas būtina, kad „įsivaizduotume save Jo šventose šventyklose.“

Savaitės kalba | Prieglobstis nuo audros

Ši akimirka pabėgėlių necharakterizuoja, tačiau mūsų atsakas padės charakterizuoti mus.

Savaitės kalba | Visame turi būti priešingybė

Visi esame patyrę įvairių priešpriešų, kurios mus išbando. Priešingybė padeda mums tapti tokiems, kokie Dangiškasis Tėvas nori kad taptume.

Savaitės kalba | Ar aš tikiu?

Mes tikime, kad ši Bažnyčia yra daugiau, nei tik gera vieta apsilankyti sekmadieniais ir mokytis būti geru žmogumi.

Vilniuje gegužės 21 ir 22 dienomis vyko Lietuvos apygardos konferencija

2016 m. gegužės 21-22 dienomis Vilniuje vyko Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Lietuvos apygardos konferencija. Joje lankėsi Bažnyčios Baltijos misijos prezidentas Hardingas su žmona, seserimi Harding, Helsinkio šventyklos prezidentūros narys, Prezidentas Griolundas su seserimi Griolund, tarnaujančia šventyklos matronos padėjėja. Sekmadienio sesijoje dalyvavo virš 200 žmonių.

2016 m. gegužės mėnesio namų ir lankomojo mokymo žinios

Kaip Gerasis Ganytojas suranda savo paklydusias avis, taip Jis ras ir jus, jei tik širdimi šauksitės pasaulio Gelbėtojo...

Medžiaga Pradinukų organizacijai

Vienas aukščiausių mūsų prioritetų - padėti tėveliams vykdyti jų šventą pareigą mokyti savo vaikus Evangelijos ir padėti Pradinukų organizacijoms 

Pirmosios Prezidentūros žinia. Pranašystė ir asmeninis apreiškimas

Mūsų dienomis dabar gyvenantys pranašai ir apaštalai yra įpareigoti kalbėti, mokyti ir vadovauti su Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus įgaliojimu.

Lietuvos apygardos renginiai

Čia rasite artimiausių planuojamų Lietuvos apygardos renginių datas ir aprašymus.

2016 metų balandžio visuotinė konferencija

2016 m. kovo 26 bei balandžio 2–3 dienomis Solt Leik Sityje, Jutos valst., įvyko 186-oji metinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Visuotinė konferencija.

„Pathway“ ateina į Baltijos šalis

Bažnyčia visomis išgalėmis stengiasi padėti savo nariams siekti karjeros bei turėti daugiau galimybių aprūpinti savo šeimas. 

Milžiniškas virtualus choras gieda „Aleliuja“

Pasiklausykite „Aleliuja“ choro, kurį sudarė daugiau kaip 2 000 atskirai į YouTube įkeltų filmukų, kurie kartu su Mormonų Tabernakulio choro nariais sudarė milžinišką virtualų chorą.

Mormono Knyga – Dievo žinia

Kokius nuostabius liudijimus apie Mormono Knygą mes girdime iš mūsų brolių ir seserų, kai jie pasakoja, kaip ši knyga pakeitė jų gyvenimą, į jų šeimas atnešė ramybę ir gerovę.

Ateik ir sek paskui Mane (2016 m. tikslai)

Krašto prezidentūros kreipimęsi „Ateik ir sek paskui mane“ pateikiamas gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdys, kuris gali padėti mums susitelkti artėti prie Dievo ir mokyti kitus.

Ateik ir sek paskui Mane (vaizdo medžiaga)

Dangiškasis Tėvas pažadėjo mus didžiai palaiminti, jei ateisime pas Jo Sūnų, Jėzų Kristų, ir seksime pranašų bei apaštalų patarimais.

Pasaulinė filmo „Susipažinkite su mormonais“ premjera

Ilgai laukta dokumentinio filmo apie 6 skirtingus žmones premjera. Filmas padeda suprasti, kuo Bažnyčios nariai tiki ir kodėl jie tokie laimingi.

Evangelija keičia gyvenimą

Viešpats nori atleisti mūsų nuodėmes, bet mes turime būti pasiruošę atgailauti ir norėti ateiti pas Jį.

Dieviškas santuokos institutas

Santuoka tarp vyro ir moters yra esminė Dievo plano dalis. Vaikams duota teisė gimti santuokoje ir būti auklėjamiems tėvo ir motinos, kurie ištikimai gerbia savo santuokos įžadus.

Vienos širdies ir vienos minties

Pakvieskime visus, kurie buvo įskaudinti, sugrįžti, ir kai kas nors grįžta, elkimės su jais taip kaip sūnaus palaidūno tėvas: atlaidžiai, dėmesingai ir su meile.

Vyresnysis Klebingatas kalbėjo Pasaulio religijų kongrese

„Kad pasiektume taiką, saugumą ir darną pasaulyje, turime tikrai tikėti tuo, ką sakome. Turime nuoširdžiai rūpintis vieni kitų gerove ir savo gerais ketinimais kitų atžvilgiu.“

Antrasis didžiausias įsakymas

Jėzus parodė tobulą pavyzdį savo gyvenimu ir mirtimi: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“

Apmokėjimo dovana

Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra ne tik žymiausias ir svarbiausias visos žmonijos istorijos įvykis, bet ir nuostabi mūsų Dangiškojo Tėvo ir Jo Viengimio Sūnaus dovana. 

Tarnystė misijoje ir mano gyvenimas

Žinau, kad tai yra Viešpaties darbas, ir jeigu esame pakankamai drąsūs, kad jį vykdytume, palaiminimai bus daug didesni už mūsų įdėtas pastangas.

Paprastais būdais daromi dideli darbai

Per 2014 m. vasarą pasiūtos antklodės buvo padovanotos Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir Antakalnio vaikų socialinės globos namuose augantiems vaikams.

2015 m. Šeimos namų vakaro savaitinis kalendorius

Tai savaitinė planavimo priemonė, kurioje pateikiamos kiekvieno metų pirmadienio vakaro idėjos, įskaitant dvasinę mintį, citatas iš Raštų, šeimos žaidimo ar veiklos pasiūlymus ir receptus.

Misionieriškas darbas ir tarnavimas laimina mūsų ir aplinkinių gyvenimą

Per jus Dievas laimina kitus. Dvasinis augimas susijęs su tuo, kaip mes elgiamės su kitais. Ar iš tikrųjų jūs mylite savo artimą tiek, kad tampate palaiminimu jo gyvenime?

Pagerbiant žmogaus teises

Kodėl žmogaus teisės yra tokios svarbios? Kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties ar tautybės, turi pagrindinių teisių jau vien dėl to, kad yra žmogus.