Fiji

Naujausi straipsniai

2016 m. gegužės mėnesio namų ir lankomojo mokymo žinios

Kaip Gerasis Ganytojas suranda savo paklydusias avis, taip Jis ras ir jus, jei tik širdimi šauksitės pasaulio Gelbėtojo...

Medžiaga Pradinukų organizacijai

Vienas aukščiausių mūsų prioritetų - padėti tėveliams vykdyti jų šventą pareigą mokyti savo vaikus Evangelijos ir padėti Pradinukų organizacijoms 

Pirmosios Prezidentūros žinia. Pranašystė ir asmeninis apreiškimas

Mūsų dienomis dabar gyvenantys pranašai ir apaštalai yra įpareigoti kalbėti, mokyti ir vadovauti su Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus įgaliojimu.

Lietuvos apygardos renginiai

Čia rasite artimiausių planuojamų Lietuvos apygardos renginių datas ir aprašymus.

2016 metų balandžio visuotinė konferencija

2016 m. kovo 26 bei balandžio 2–3 dienomis Solt Leik Sityje, Jutos valst., įvyko 186-oji metinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Visuotinė konferencija.

Milžiniškas virtualus choras gieda „Aleliuja“

Pasiklausykite „Aleliuja“ choro, kurį sudarė daugiau kaip 2 000 atskirai į YouTube įkeltų filmukų, kurie kartu su Mormonų Tabernakulio choro nariais sudarė milžinišką virtualų chorą.

Mormono Knyga – Dievo žinia

Kokius nuostabius liudijimus apie Mormono Knygą mes girdime iš mūsų brolių ir seserų, kai jie pasakoja, kaip ši knyga pakeitė jų gyvenimą, į jų šeimas atnešė ramybę ir gerovę.

Ateik ir sek paskui Mane (2016 m. tikslai)

Krašto prezidentūros kreipimęsi „Ateik ir sek paskui mane“ pateikiamas gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdys, kuris gali padėti mums susitelkti artėti prie Dievo ir mokyti kitus.

Ateik ir sek paskui Mane (vaizdo medžiaga)

Dangiškasis Tėvas pažadėjo mus didžiai palaiminti, jei ateisime pas Jo Sūnų, Jėzų Kristų, ir seksime pranašų bei apaštalų patarimais.

Pasaulinė filmo „Susipažinkite su mormonais“ premjera

Ilgai laukta dokumentinio filmo apie 6 skirtingus žmones premjera. Filmas padeda suprasti, kuo Bažnyčios nariai tiki ir kodėl jie tokie laimingi.

Evangelija keičia gyvenimą

Viešpats nori atleisti mūsų nuodėmes, bet mes turime būti pasiruošę atgailauti ir norėti ateiti pas Jį.

Dieviškas santuokos institutas

Santuoka tarp vyro ir moters yra esminė Dievo plano dalis. Vaikams duota teisė gimti santuokoje ir būti auklėjamiems tėvo ir motinos, kurie ištikimai gerbia savo santuokos įžadus.

Vienos širdies ir vienos minties

Pakvieskime visus, kurie buvo įskaudinti, sugrįžti, ir kai kas nors grįžta, elkimės su jais taip kaip sūnaus palaidūno tėvas: atlaidžiai, dėmesingai ir su meile.

Vyresnysis Klebingatas kalbėjo Pasaulio religijų kongrese

„Kad pasiektume taiką, saugumą ir darną pasaulyje, turime tikrai tikėti tuo, ką sakome. Turime nuoširdžiai rūpintis vieni kitų gerove ir savo gerais ketinimais kitų atžvilgiu.“

Antrasis didžiausias įsakymas

Jėzus parodė tobulą pavyzdį savo gyvenimu ir mirtimi: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“

Apmokėjimo dovana

Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra ne tik žymiausias ir svarbiausias visos žmonijos istorijos įvykis, bet ir nuostabi mūsų Dangiškojo Tėvo ir Jo Viengimio Sūnaus dovana. 

Tarnystė misijoje ir mano gyvenimas

Žinau, kad tai yra Viešpaties darbas, ir jeigu esame pakankamai drąsūs, kad jį vykdytume, palaiminimai bus daug didesni už mūsų įdėtas pastangas.

Paprastais būdais daromi dideli darbai

Per 2014 m. vasarą pasiūtos antklodės buvo padovanotos Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir Antakalnio vaikų socialinės globos namuose augantiems vaikams.

2015 m. Šeimos namų vakaro savaitinis kalendorius

Tai savaitinė planavimo priemonė, kurioje pateikiamos kiekvieno metų pirmadienio vakaro idėjos, įskaitant dvasinę mintį, citatas iš Raštų, šeimos žaidimo ar veiklos pasiūlymus ir receptus.

Misionieriškas darbas ir tarnavimas laimina mūsų ir aplinkinių gyvenimą

Per jus Dievas laimina kitus. Dvasinis augimas susijęs su tuo, kaip mes elgiamės su kitais. Ar iš tikrųjų jūs mylite savo artimą tiek, kad tampate palaiminimu jo gyvenime?

Pagerbiant žmogaus teises

Kodėl žmogaus teisės yra tokios svarbios? Kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties ar tautybės, turi pagrindinių teisių jau vien dėl to, kad yra žmogus.