Šeimos namų vakaro pamoka

  Darbas gali būti džiaugsmingas

  Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


  Daina: „Reikia rankų ir tavų“ (Giesmės, 145: muzika, natos)

  Veikla

  Rankinis vežimėlis

  Sugiedokite giesmę ““Reikia rankų ir tavų“ (Giesmės, 145). Po maldos šeimai parodykite šioje pamokoje pateiktą paveikslėlį ir paklauskite:

  • Kaip suprantate žodžius apie rankas giesmėje, kurią dainavome?

  Paaiškinkite, kad kai kuriems Bažnyčios pionieriams visą kelią teko rankomis stumti ir traukti vežimus. Tai buvo labai sunkus darbas.  Taigi ir tiesiogine ir perkeltine prasme jiems reikėjo rankų.  Pionieriai ne tik stūmė pirmyn savo rankinius vežimėlius, bet ir „stūmė pirmyn“ Viešpaties darbą. Jie buvo pasiruošę statyti Sionę.

  Paklauskite:

  • Kur jums šiandien tenka „savo pareigą atlikt“?

  Padėkite šeimos nariams suprasti, kad ir mes turime dirbti statydami Sionę, bet taip pat mes turime kurti ir stiprinti šeimas, bendruomenes ir save pačius. Tegu kiekvienas šeimos narys sudaro visų darbų, kuriuos jam tenka daryti namie, mokykloj, bažnyčioje ir kitur, sąrašą. Paklauskite:

  • Ką jaučiate, pažvelgę į šį sąrašą?

  Paaiškinkite, kad kartais mes į savo pareigas žiūrime kaip į naštą, bet gyvenimas ir neturi būti lengvas. Užduokite tokį klausimą:

  • Ko galime pasimokyti iš sugiedotos giesmės, jei palygintume savo atsakomybių naštą su sunkių daiktų prikrautu rankiniu vežimėliu?

  Pažymėkite, kad giesmė padeda gyvenimo kelyje jausti daugiau entuziazmo ir džiaugsmo. Drauge paieškokite šioje giesmėje žodžių, kurie dirbant mums skirtus darbus padėtų jausti džiaugsmą.

  Šeimos nariams pasakykite, kad savo kalboje prezidentas Uchtdorfas paaiškino, kas padėjo pionieriams kantriai ir su džiaugsmu judėti pirmyn. Jis sakė: 

  „Kiekvieną rytą jie pabusdavo aiškiai žinodami tikslus ir uždavinius, kuriuos suprato kiekvienas – tarnauti Dievui ir artimui ir nuvykti į Solt Leiko slėnį. Kiekvieną dieną tie tikslai ir uždaviniai jiems buvo aiškūs. Jie žinojo, ką turės daryti ir kad kiekvienos dienos pažanga buvo svarbi“ (Dieter F. Uchtdorf, “All is well”, Liahona, July 2015).

  Paklauskite:

  • Ko galime pasimokyti iš šio pavyzdžio? (Jei norime džiaugtis darydami savo darbus, turime žinoti ir atminti savo tikslus ir uždavinius ir sekti savo pažangą.)

  Šeimai pasakykite, kad jei visada savo darbus darysime su džiaugsmu, išmoksime mylėti darbą.

  Prezidentas Uchtdorfas pasakė:

  „Kaip aš žaviuosi vyrais, moterimis ir vaikais, kurie moka uoliai dirbti! Kaip Viešpats myli stropų darbininką! Jis sakė: […] „darbininkas vertas savo užmokesčio“ (DS 84:79). Žmonės, nesibaiminantys pasiraitoti rankoves ir negailėti jėgų, siekiant vertų tikslų, yra palaiminimas savo šeimoms, bendruomenėms, tautoms ir Bažnyčiai“ (prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, „Du bet kokios ekonomikos principai“, 2009 m. spalio visuotinė konferencija).

  Pakvieskite šeimos narius papasakoti, kaip jiems yra pavykę džiaugtis darant kokį nors darbą. Pasidalinkite savo patirtimi.

  Pamoką užbaikite šiais prezidento Deivido O. Makėjaus žodžiais:

  „Įsisąmoninkime, kad privilegija dirbti yra dovana, galia dirbti yra palaima, o meilė darbui yra sėkmė“ (citata iš Franklin D. Richards, “The Gospel of Work”, Improvement Era, Dec. 1969, р. 101).

  Papildomas pasiūlymas:

  Norėdami paskirstyti darbus tarp šeimos narių, iš prieš pamoką atspausdinto žemiau pateikto paveikslėlio iškirpkite du skirtingus apskritimus ir didįjį priklijuokite ant kartono lapo. Pažiūrėję į paveikslėlius nutarkite, kokį darbą jie vaizduoja, ir, jei norite, užrašykite pavadinimą. Ant mažesniojo apskritimo surašykite šeimos narių vardus, tarp jų palikdami pakankamai didelius tarpus.

  Mažesnįjį apskritimą smeigtuku prismeikite prie didžiojo taip, kad jis galėtų suktis (žr. iliustraciją). Kiekvieną savaitę pasukite viršutinįjį apskritimą ir darykite darbus, kurie sutaps su jūsų vardu.

  Darbai

  Vaišės: Bananų puselės

  • Pusė banano vienam asmeniui, perpjauto išilgai per vidurį.

  Sudėkite į dubenį ir apdėkite ledais.

  Galite pagardinti šokoladu arba karameliniu padažu, šviežiomis braškėmis, plakta grietinėle ir smulkintais riešutais. 

  Vaišės