Šeimos namų vakaro pamoka

  Dienoraščio rašymas

  Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


  Daina: „Akimirkas branginki“ (Giesmės, 131: muzikanatos)

  Veikla

  Šeima koncertuoja

  Pamokos pradžioje parodykite ir perskaitykite ištrauką iš vieno iš jūsų protėvių arba šeimos narių, kurie norėtų ja pasidalinti, dienoraščių. Su šeima aptarkite, kaip šie užrašai gali palaiminti (arba jau palaimino) jūsų šeimą arba jus asmeniškai.

  Perskaitykite šiuos prezidento Gordono B. Hinklio žodžius:

  „Leiskite patarti, kad rašytumėte dienoraščius, kad savo mintis reikštumėte ant popieriaus […]. Dabar ir ateityje palaiminsite daugelio – savo šeimų ir kitų žmonių – gyvenimus.“ (Ensign, November 1984, p. 91.)

  Paklauskite:

  • Apie ką galime rašyti savo dienoraščiuose?

  Paprašykite šeimos narius sudaryti sąrašą dalykų, apie kuriuos galima rašyti dienoraštyje. Kartu perskaitykite 1 Nefio 6:3–6 ir paprašykite šeimą rasti, ką į savo užrašus norėjo įtraukti Nefis, ir įtraukite tai į sąrašą. Tada perskaitykite toliau pateiktas Bažnyčios vadovų rekomendacijas ir šeimos narius paprašykite jose rasti, ką dar galima pridėti prie jų sudaryto sąrašo.

  Džozefas Fildingas Smitas: 

  „Kiekviena svarbi mūsų gyvenimo akimirka turi būti mūsų pačių užrašyta […] Jei per dieną jūs nuveikėte kažką svarbaus , užrašykite. Tai gali būti naudinga jūsų palikuonims.“ (Doctrines of Salvation, 2:204.)

  Spenseris V. Kimbolas: 

  „Užrašykite, kur lankotės, apie ką mąstote, savo pasiekimus ir nesėkmes, bendravimą ir pergales, įspūdžius ir liudijimus“ (“President Kimball Speaks Out on Personal Journals”, Ensign, Dec. 1980).

  Henris B. Airingas:

  Prieš rašydamas paklausdavau savęs: „Ar šiandien mačiau Dievo ranką, siekiančią paliesti mus ar mūsų vaikus, ar mūsų šeimą?“ […] „Mano tikslas yra paraginti jus rasti būdų suvokti ir prisiminti Dievo gerumą“ („O atminkite, atminkite“, 2007 m. spalio visuotinė konferencija).

   Drauge peržvelkite jūsų sudarytą sąrašą (dalykų, apie kuriuos galima rašyti dienoraštyje). Paklauskite šeimos narių, kokios galėtų būti jų dienoraščio rašymo kliūtys, ir tada kartu aptarkite, kaip būtų galima padėti panaikinti jas. Paklauskite:

  • Kaip dažnai turime rašyti į dienoraščius? (Kasdien.)
  • Kodėl svarbu dienoraštį rašyti kasdien?

  Toliau pateiktos citatos gali padėti rasti atsakymus į šiuos klausimus. Kartu perskaitykite ir aptarkite jas.

  Spenseris V. Kimbolas:

  „Jūsų istorija turi būti rašoma dabar, kol ji dar šviežia ir kol išliko tikros detalės… Rašantieji asmeninį dienoraštį yra labiau linkę savo kasdieniniame gyvenime atminti Viešpatį (“President Kimball Speaks Out on Personal Journals”, Ensign, Dec. 1980).

  Henris B. Airingas:

  „Šį ir rytojaus vakarą jūs galite melstis ir mąstyti, užduodami sau klausimus: Ar Dievas atsiuntė žinią būtent man? Ar mačiau Jo ranką savo ar savo vaikų gyvenimuose? Aš tai darysiu. O tada rasiu būdą, kaip išsaugoti tą atminimą tai dienai, kada man ir mano mylimiesiems reikės prisiminti, kaip Dievas myli juos ir kaip mums Jo reikia („O atminkite, atminkite“, 2007 m. spalio visuotinė konferencija).

  Jei turite laiko, galite perskaityti visą prezidento Airingo kalbą „O atminkite, atminkite“.

  Šeimos narių paklauskite, ar jie nenorėtų iš savo dienoraščių paskaityti ištraukų, kurios „būtų nauding[os] jūsų palikuonims“ arba padėtų jiems „savo kasdieniniame gyvenime atminti Viešpatį“. Pasidalinkite asmenine patirtimi ir liudijimu apie dienoraščio rašymą.


  Vaišės: Morkų sausainiai

  • 200 g sviesto
  • 150 g cukraus
  • 1 kiaušinis
  • 200 g virtų sutrintų morkų
  • 300 g miltų
  • 2 šaukšteliai kepimo miltelių
  • Pusė šaukštelio druskos
  • 1 šaukštelis apelsinų sulčių
  • 2 šaukšteliai apelsinų žievelių
  • Viską sumaišykite ir šaukštu išdėliokite ant kepimo popieriaus. 10 minučių kepkite iki 190°C įkaitintoje orkaitėje.

  Glaistas:

  • Vieno apelsino žievelės
  • Pusės apelsino sultys
  • 120 g cukraus pudros tolygiam apibarstymui
  Vaišės